Pips ใน Forex คืออะไร

เมื่อพูดถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex หลายคนอาจเจอคำว่า “pips” ซึ่งเป็นคำที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการวัดผลกำไรหรือขาดทุนในการซื้อขายเหล่านี้

1. ความหมายของ Pips

Pips หมายถึง “Percentage in Point” หรือ “Price Interest Point” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยวัดของการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินต่างประเทศในตลาด Forex โดยทั่วไปแล้ว 1 พิพส์มีค่าเท่ากับ 0.0001 ของราคา

2. การคำนวณ Pips

สำหรับคู่สกุลเงินที่มีจุดทศนิยม 4 ตำแหน่ง เช่น EUR/USD ราคาที่เปลี่ยนแปลงจาก 1.2500 เป็น 1.2501 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา 1 พิพส์ ในกรณีที่คู่สกุลเงินมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น USD/JPY ราคาที่เปลี่ยนแปลงจาก 110.50 เป็น 110.51 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา 1 พิพส์

3. การใช้งาน Pips

Pips เป็นหน่วยวัดที่สำคัญในการวัดผลกำไรหรือขาดทุนในการซื้อขาย Forex โดยในกรณีที่ราคาขึ้นของคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD จาก 1.2500 เป็น 1.2510 หากคุณมีการเปิดสัญญาณซื้อ 1 ล็อต (Lot) คุณจะได้กำไร 10 พิพส์ หรือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในกรณีที่ราคาลง เช่น USD/JPY จาก 110.50 เป็น 110.40 คุณจะขาดทุน 10 พิพส์ หรือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

4. ความสำคัญของ Pips

Pips เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้นักเทรดสามารถวัดผลกำไรหรือขาดทุนในการซื้อขาย Forex ได้อย่างง่ายดาย นักเทรดสามารถใช้ Pips เพื่อวางแผนการเข้าออกตลาด รวมถึงการกำหนดระดับการเปิด-ปิดออเดอร์ โดยการเลือกใช้ Pips ในการวิเคราะห์ตลาด นักเทรดสามารถปรับแก้แผนการเทรดได้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความต้องการของตนเอง

ในสรุป Pips เป็นหน่วยวัดที่สำคัญในการซื้อขาย Forex ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถวัดผลกำไรหรือขาดทุนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ การใช้ Pips ยังช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนการเข้าออกตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ