คืออะไรที่เรียกว่าการเรียกเงินมาร์จิ้นในตลาดฟอเร็กซ์

1. การเรียกเงินมาร์จิ้นคืออะไร

การเรียกเงินมาร์จิ้นในตลาดฟอเร็กซ์คือกระบวนการที่โบรกเกอร์หรือผู้จัดการการลงทุนของคุณให้คุณซื้อหรือขายสกุลเงินต่อไปนี้: ได้รับการเรียกเงินมาร์จิ้นเมื่อมูลค่าของบัญชีของคุณลดลงไปเกินกว่าที่คุณมีในบัญชี

2. เหตุผลที่เรียกเงินมาร์จิ้น

เหตุผลหลักที่โบรกเกอร์หรือผู้จัดการการลงทุนจะเรียกเงินมาร์จิ้นคือเพื่อให้คุณมีเงินพอในบัญชีเพื่อรักษาการเปิดตำแหน่งที่คุณมีอยู่ในตลาดฟอเร็กซ์ การเรียกเงินมาร์จิ้นช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะพลาดการเรียกเงินมาร์จิ้นและการปิดตำแหน่งอัตโนมัติ

3. วิธีการเรียกเงินมาร์จิ้น

เมื่อมูลค่าบัญชีของคุณลดลงไปเกินกว่าที่คุณมีในบัญชี โบรกเกอร์หรือผู้จัดการการลงทุนของคุณจะติดต่อคุณและขอให้คุณฝากเงินเพิ่มเพื่อรักษาการเปิดตำแหน่งในตลาดฟอเร็กซ์ คุณจะต้องฝากเงินเพิ่มเพื่อให้มีเงินพอในบัญชีของคุณเพื่อรักษาการเปิดตำแหน่ง

4. ผลกระทบของการเรียกเงินมาร์จิ้น

การเรียกเงินมาร์จิ้นอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของคุณ หากคุณไม่สามารถฝากเงินเพิ่มเพื่อรักษาการเปิดตำแหน่ง โบรกเกอร์หรือผู้จัดการการลงทุนอาจจะปิดตำแหน่งของคุณเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณ

สรุป

การเรียกเงินมาร์จิ้นในตลาดฟอเร็กซ์คือกระบวนการที่โบรกเกอร์หรือผู้จัดการการลงทุนของคุณให้คุณฝากเงินเพิ่มเพื่อรักษาการเปิดตำแหน่งในตลาดฟอเร็กซ์ การเรียกเงินมาร์จิ้นช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะพลาดการเรียกเงินมาร์จิ้นและการปิดตำแหน่งอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่สามารถฝากเงินเพิ่มเพื่อรักษาการเปิดตำแหน่งในตลาดฟอเร็กซ์