คืออะไรคือขอบเขตในตลาดฟอเร็กซ์

ในตลาดฟอเร็กซ์ คำว่า “ขอบเขต” หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องมีในบัญชีเพื่อทำการซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งบัญชีนี้เรียกว่า “ขอบเขตการซื้อขาย” หรือ “ขอบเขตการเข้าถึง”

ขอบเขตการซื้อขาย

ขอบเขตการซื้อขายหมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องมีในบัญชีเพื่อทำการซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศ ยอดเงินที่ต้องมีในบัญชีนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโบรกเกอร์และการคำนวณของผู้ซื้อหรือผู้ขาย

การคำนวณขอบเขตการซื้อขาย

ขอบเขตการซื้อขายจะถูกคำนวณโดยใช้อัตราค่าเงินที่กำหนดโดยโบรกเกอร์ ส่วนใหญ่โบรกเกอร์จะกำหนดขอบเขตการซื้อขายเป็นเลขสัมบูรณ์หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสกุลเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องมีในบัญชี

ตัวอย่างการคำนวณขอบเขตการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น หากโบรกเกอร์กำหนดขอบเขตการซื้อขายเป็น 1% และผู้ซื้อต้องการที่จะซื้อสกุลเงินมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ซื้อจะต้องมีเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐในบัญชีของเขา

การเข้าถึงขอบเขต

การเข้าถึงขอบเขตหมายถึงการใช้เงินในบัญชีของผู้ซื้อหรือผู้ขายเพื่อทำการซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศ ผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถใช้ขอบเขตในการซื้อหรือขายสกุลเงินในอัตราสูงกว่าเงินที่มีในบัญชีของเขาได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถทำกำไรได้มากขึ้น

ความสำคัญของขอบเขตการซื้อขาย

การเข้าใจและการจัดการขอบเขตการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องทำ เพราะความผิดพลาดในการจัดการขอบเขตการซื้อขายอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินได้ การวางแผนการซื้อขายที่มีขอบเขตที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

สรุปคือ ขอบเขตในตลาดฟอเร็กซ์หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องมีในบัญชีเพื่อทำการซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศ การเข้าถึงขอบเขตช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินในอัตราสูงกว่าเงินที่มีในบัญชีได้ การวางแผนการซื้อขายที่มีขอบเขตที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงทางการเงิน