คืออะไร NFP ในตลาดฟอเร็กซ์

1. บทนำ

ในตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) มีหลายตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์และทำนายผลกระทบต่อค่าเงินของสกุลเงินต่างๆ หนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญคือ “NFP” หรือ “Non-Farm Payrolls”

2. ความหมายของ NFP

NFP หมายถึง จำนวนงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในส่วนของงานที่ไม่ใช่ฟาร์มในอเมริกา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ออกจากการสำรวจและวิเคราะห์ของหน่วยงานทางราชการในสหรัฐอเมริกา

3. ความสำคัญของ NFP

NFP เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากมีผลกระทบต่อค่าเงินของสกุลเงินในตลาด งานที่เพิ่มขึ้นใน NFP จะแสดงถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะที่งานที่ลดลงจะแสดงถึงการตกต่ำของเศรษฐกิจ

4. วิธีการใช้ NFP

การใช้ NFP เพื่อวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ทำได้โดยการตรวจสอบข้อมูล NFP ที่ออกในเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยหรือค่าที่คาดหวัง ถ้ามีค่าที่สูงกว่าค่าที่คาดหวัง อาจส่งผลให้เกิดการขึ้นแรงขึ้นของสกุลเงิน ในทางกลับกัน ถ้ามีค่าที่ต่ำกว่าค่าที่คาดหวัง อาจส่งผลให้เกิดการลดลงของสกุลเงิน

5. สรุป

NFP เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากมีผลกระทบต่อค่าเงินของสกุลเงินในตลาด การวิเคราะห์และติดตามข้อมูล NFP จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ควรทำเพื่อให้สามารถตัดสินใจการลงทุนได้อย่างมั่นใจ