คำนวณขนาดล็อตฟอเร็กซ์ (Forex Lot Size) อย่างไร

1. รู้จักกับล็อตฟอเร็กซ์

ล็อตฟอเร็กซ์เป็นหน่วยการซื้อขายสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ โดยมีขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปแล้ว 1 ล็อตฟอเร็กซ์มีขนาดเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินเบส

2. ตรวจสอบความเสี่ยง

ก่อนที่จะคำนวณขนาดล็อตฟอเร็กซ์ คุณควรตรวจสอบระดับความเสี่ยงที่คุณพร้อมจะรับได้ในการซื้อขาย ความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีการซื้อขายของคุณ และความเสี่ยงที่คุณพร้อมจะรับ

3. คำนวณขนาดล็อตฟอเร็กซ์

เมื่อคุณตรวจสอบความเสี่ยงแล้ว คุณสามารถคำนวณขนาดล็อตฟอเร็กซ์ได้ โดยใช้สูตรดังนี้:

ขนาดล็อตฟอเร็กซ์ = (ขนาดบัญชีการซื้อขาย * เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) / 100,000

เมื่อคุณคำนวณขนาดล็อตฟอเร็กซ์แล้ว คุณจะได้ผลลัพธ์ที่บ่งบอกถึงจำนวนล็อตฟอเร็กซ์ที่คุณควรซื้อขาย

4. ตรวจสอบการจำกัดของโบรกเกอร์

ควรตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณว่ามีการจำกัดในการซื้อขายล็อตฟอเร็กซ์หรือไม่ บางโบรกเกอร์อาจมีการจำกัดในการซื้อขายล็อตฟอเร็กซ์ที่ต่ำกว่า 1 ล็อต

5. ทดลองกับบัญชีซิมูเลเตอร์

หากคุณต้องการทดลองการซื้อขายล็อตฟอเร็กซ์ คุณสามารถเปิดบัญชีซิมูเลเตอร์ที่โบรกเกอร์เพื่อทดลองซื้อขายโดยไม่ต้องลงทุนจริง

การคำนวณขนาดล็อตฟอเร็กซ์เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดฟอเร็กซ์ โดยคุณควรใช้สูตรที่เหมาะสมกับการซื้อขายของคุณและความเสี่ยงที่คุณพร้อมจะรับ