คืออะไรคือ Lots ในตลาด Forex

ในการซื้อขายในตลาด Forex นั้นมีคำศัพท์ที่สำคัญที่คุณควรรู้เรื่องนั้นคือ “Lots” ซึ่งเป็นหน่วยการซื้อขายสำหรับความเสี่ยงในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ในบทความนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Lots ใน Forex

1. นิยามของ Lots

Lots ใน Forex หมายถึง จำนวนหน่วยของสกุลเงินที่คุณต้องการซื้อหรือขายในการเปิดหรือปิดตำแหน่งการซื้อขาย มันช่วยให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงในการซื้อขายได้ ซึ่ง Lots สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก คือ Standard Lots, Mini Lots และ Micro Lots

2. ปริมาณของ Lots

ปริมาณของ Lots ที่คุณสามารถซื้อหรือขายได้ในตลาด Forex ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโบรกเกอร์ที่คุณใช้ในการซื้อขาย สำหรับ Standard Lots มีค่าเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน สำหรับ Mini Lots มีค่าเท่ากับ 10,000 หน่วยของสกุลเงิน และสำหรับ Micro Lots มีค่าเท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงิน

3. การคำนวณความเสี่ยง

การซื้อขาย Lots ใน Forex มีความสำคัญในการคำนวณความเสี่ยงของคุณในการซื้อขาย หากคุณซื้อหรือขาย Lots มากเกินไป คุณอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคุณซื้อหรือขาย Lots น้อยเกินไป คุณอาจไม่ได้รับกำไรมากพอจะคุ้มกับความเสี่ยงที่คุณรับไป

4. การเลือก Lots ที่เหมาะสม

เลือก Lots ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขาย Forex คุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงที่คุณต้องการรับ ความสามารถในการจัดการเงิน และเป้าหมายการซื้อขายของคุณ หากคุณเป็นนักซื้อขายใหม่ที่ต้องการลองทดลอง คุณอาจเริ่มต้นด้วย Micro Lots และเพิ่มปริมาณ Lots ขึ้นเมื่อคุณมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จ

สรุป

Lots ใน Forex เป็นหน่วยการซื้อขายสำหรับความเสี่ยงในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ มันช่วยให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงในการซื้อขายได้ คุณควรทราบถึงปริมาณของ Lots ที่คุณสามารถซื้อหรือขายได้ และเลือก Lots ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายการซื้อขายของคุณ