1 ล็อตในตลาดฟอร์เร็กซ์มีมูลค่าเท่าไร

ตลาดฟอร์เร็กซ์เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีความสำคัญมากในการค้าและการลงทุน การซื้อขายในตลาดฟอร์เร็กซ์จะใช้หน่วยความจำเป็นที่เรียกว่า “ล็อต” เพื่อกำหนดปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้น

1 ล็อตคืออะไร

ล็อตในตลาดฟอร์เร็กซ์หมายถึงปริมาณของการซื้อขายที่ถูกกำหนดไว้ ปัจจุบันในตลาดฟอร์เร็กซ์มีการกำหนดล็อตให้มีค่าเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก (base currency) ที่ใช้ในคู่สกุลเงินนั้น ๆ

ค่าของ 1 ล็อต

ค่าของ 1 ล็อตในตลาดฟอร์เร็กซ์จะขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่คุณเทรดอยู่ ราคาของคู่สกุลเงินนั้นจะมีผลต่อค่าของ 1 ล็อต ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคู่สกุลเงินที่คุณเทรดคือ EUR/USD และราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงินนี้อยู่ที่ 1.1200 ค่าของ 1 ล็อตจะเท่ากับ 100,000 ยูโร

อย่างไรก็ตาม ค่าของ 1 ล็อตอาจแตกต่างกันไปในคู่สกุลเงินอื่น ๆ ตามราคาปัจจุบัน ดังนั้น คุณควรตรวจสอบราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงินที่คุณสนใจก่อนที่จะทราบค่าของ 1 ล็อต

การคำนวณค่าของ 1 ล็อต

การคำนวณค่าของ 1 ล็อตในตลาดฟอร์เร็กซ์สามารถทำได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

ค่าของ 1 ล็อต = จำนวนหน่วยของสกุลเงินหลัก x ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน

ตัวอย่าง: ถ้าคุณซื้อขายคู่สกุลเงิน USD/JPY และราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงินนี้อยู่ที่ 110.50 และคุณซื้อ 1 ล็อต ค่าของ 1 ล็อตจะเท่ากับ 100,000 x 110.50 = 11,050,000 เยน

สรุป

ค่าของ 1 ล็อตในตลาดฟอร์เร็กซ์ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่คุณเทรด ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงินนั้น ๆ และจำนวนหน่วยของสกุลเงินหลักที่ใช้ในคู่สกุลเงินนั้น ๆ คุณสามารถคำนวณค่าของ 1 ล็อตโดยใช้สูตรที่กล่าวมาข้างต้น