ตลาดฟอเร็กซ์ปิดกี่โมงในวันศุกร์

เวลาทำการของตลาดฟอเร็กซ์ในวันศุกร์

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์ แต่ในบางวันอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในวันศุกร์ที่เป็นวันสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ ตลาดฟอเร็กซ์มักจะปรับเวลาทำการให้สั้นลงเล็กน้อย

เวลาปิดตลาดฟอเร็กซ์ในวันศุกร์

ตลาดฟอเร็กซ์ปิดกี่โมงในวันศุกร์ขึ้นอยู่กับโซนเวลาที่ตลาดฟอเร็กซ์ตั้งอยู่ โดยสามารถสรุปเวลาปิดของตลาดฟอเร็กซ์ในวันศุกร์ได้ดังนี้:

1. โซนเวลากรีนิช (Greenwich Mean Time – GMT)

– ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเวลา 22:00 น. ในวันศุกร์

2. โซนเวลาตะวันตก (Western European Time – WET)

– ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเวลา 22:00 น. ในวันศุกร์

3. โซนเวลากลางยุโรป (Central European Time – CET)

– ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเวลา 23:00 น. ในวันศุกร์

4. โซนเวลายูโรโปรตะวันออก (Eastern European Time – EET)

– ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเวลา 00:00 น. (เที่ยงคืน) ในวันศุกร์

5. โซนเวลาอินเดีย (Indian Standard Time – IST)

– ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเวลา 01:30 น. ในวันศุกร์

6. โซนเวลาเอเชียตะวันออก (Eastern Standard Time – EST)

– ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเวลา 02:00 น. ในวันศุกร์

7. โซนเวลาออสเตรเลียตะวันตก (Australian Western Standard Time – AWST)

– ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเวลา 03:00 น. ในวันศุกร์

8. โซนเวลาญี่ปุ่น (Japan Standard Time – JST)

– ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเวลา 05:00 น. ในวันศุกร์

สำหรับโซนเวลาอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบทความนี้ คุณสามารถตรวจสอบเวลาปิดของตลาดฟอเร็กซ์ในวันศุกร์ได้จากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการของตลาดฟอเร็กซ์

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเวลาปิดของตลาดฟอเร็กซ์ในวันศุกร์ที่ได้รับการกล่าวถึงในบทความนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เขียนบทความ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาปิดในอนาคต ดังนั้น คุณควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะเข้าตลาดฟอเร็กซ์ในวันศุกร์