ตลาดฟอเร็กซ์ปิดกี่โมงในวันศุกร์

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีการซื้อขายสกุลเงินต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์ เว้นแต่วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลาดฟอเร็กซ์ปิดกี่โมงในวันศุกร์นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ที่สนใจการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ควรรู้จัก

เวลาปิดตลาดฟอเร็กซ์ในวันศุกร์

ตลาดฟอเร็กซ์ปิดในวันศุกร์เวลา 22.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์จะหยุดชั่วคราวในช่วงเวลานี้

เหตุผลที่ตลาดฟอเร็กซ์ปิดในวันศุกร์

เหตุผลที่ตลาดฟอเร็กซ์ปิดในวันศุกร์เพราะว่าตลาดฟอเร็กซ์ใช้เวลาทำงานตลอด 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์ แต่การซื้อขายสกุลเงินมีการเปิดปิดตลาดในแต่ละประเทศตามเวลาท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อตลาดปิดในประเทศหนึ่ง ตลาดในประเทศอื่นๆ ก็จะปิดตามมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการซื้อขายสกุลเงินได้พักผ่อนในวันหยุดสัปดาห์

สรุป

ตลาดฟอเร็กซ์ปิดในวันศุกร์เวลา 22.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งเป็นเวลาที่การซื้อขายสกุลเงินหยุดชั่วคราว ผู้ที่สนใจการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ควรรู้เวลาปิดตลาดเพื่อวางแผนการซื้อขายให้เหมาะสม