ตลาดฟอเร็กซ์เปิดเมื่อไร

1. การทำงานของตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์) โดยในแต่ละวันมีช่วงเวลาที่ตลาดฟอเร็กซ์มีความเคลื่อนไหวมากขึ้น และช่วงเวลาที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวน้อยลง

2. เวลาที่ตลาดฟอเร็กซ์เปิดในเขตเวลาต่าง ๆ

– เวลาในเขตเวลากรีนิช (GMT):
– ตลาดฟอเร็กซ์เปิดในวันจันทร์เวลา 10:00 น. (GMT)
– ตลาดฟอเร็กซ์ปิดในวันศุกร์เวลา 21:00 น. (GMT)
– เวลาในเขตเวลาสากลต่าง ๆ:
– เวลาในเขตเวลานิวยอร์ก (EST): ตลาดเปิดเวลา 05:00 น. (EST) และปิดเวลา 16:00 น. (EST)
– เวลาในเขตเวลาลอนดอน (GMT+1): ตลาดเปิดเวลา 10:00 น. (GMT+1) และปิดเวลา 21:00 น. (GMT+1)
– เวลาในเขตเวลาซิดนีย์ (AEST): ตลาดเปิดเวลา 19:00 น. (AEST) และปิดเวลา 06:00 น. (AEST)

3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเทรด

– ช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวมาก: ช่วงเวลาที่ตลาดฟอเร็กซ์เปิดในเขตเวลาที่ซ้อนทับกันระหว่างเวลา 08:00 – 16:00 น. (GMT) จะมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด เนื่องจากมีการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์หลายตลาดพร้อมกัน เช่น เวลาที่มีการซื้อขายที่ซิดนีย์และลอนดอนซ้อนทับกัน
– ช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวน้อย: ช่วงเวลาที่ตลาดฟอเร็กซ์เปิดในเขตเวลาที่ไม่ซ้อนทับกัน หรือช่วงเวลาที่ตลาดฟอเร็กซ์ปิดในเขตเวลาอื่น ๆ จะมีความเคลื่อนไหวน้อยลง เนื่องจากมีการซื้อขายน้อยกว่า

4. วันหยุดของตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์ปิดในวันหยุดตามปฏิทินประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดสำคัญของประเทศต่าง ๆ เช่น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่มีบางประเทศที่ตลาดฟอเร็กซ์กำหนดวันหยุดเฉพาะของตลาดฟอเร็กซ์เอง

สรุป

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ แต่มีช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวน้อยลง ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเทรดคือช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวมาก อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์เป็นเรื่องที่ต้องการความรอบคอบและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง