ตลาดฟอเร็กซ์เปิดกี่โมง

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งเปิดให้บริการในระหว่างวันทำการของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั่วโลก

เวลาเปิด-ปิดของตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่วันอาทิตย์เวลา 17:00 น. (เวลาท้องถิ่น) จนถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น. (เวลาท้องถิ่น) โดยตลาดฟอเร็กซ์จะเริ่มเปิดในเขตเวลาของประเทศที่มีธนาคารหลักอยู่ก่อน อย่างเช่น ตลาดฟอเร็กซ์เริ่มเปิดกับการซื้อขายเงินตราในเขตเวลาของประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเปิดให้บริการในเขตเวลาของประเทศอื่น ๆ ที่ตามมา

การเปิดให้บริการตลาดฟอเร็กซ์ในประเทศต่าง ๆ

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้บริการตามเขตเวลาของแต่ละประเทศ ดังนี้:

ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์เวลา 09:00 น. (เวลาท้องถิ่น) จนถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. (เวลาท้องถิ่น)

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์เวลา 17:00 น. (เวลาท้องถิ่น) จนถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น. (เวลาท้องถิ่น)

ประเทศอังกฤษ

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์เวลา 08:00 น. (เวลาท้องถิ่น) จนถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น. (เวลาท้องถิ่น)

ประเทศออสเตรเลีย

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์เวลา 07:00 น. (เวลาท้องถิ่น) จนถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น. (เวลาท้องถิ่น)

สรุป

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยการเปิดให้บริการของตลาดฟอเร็กซ์จะเริ่มต้นในเขตเวลาของประเทศที่มีธนาคารหลักอยู่ก่อน และเปิดให้บริการตามเขตเวลาของแต่ละประเทศ