พิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร

1. ความหมายของพิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

พิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์หมายถึงหน่วยวัดของการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งมักใช้เป็นเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งหลังจุดทศนิยม ตัวอย่างเช่น หากคู่สกุลเงิน EUR/USD มีราคาเปลี่ยนแปลงจาก 1.2000 เป็น 1.2001 หมายความว่าราคาของคู่สกุลเงินนี้เปลี่ยนแปลงไป 1 พิพสิทธิ์

2. การใช้งานพิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

พิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์มีบทบาทสำคัญในการคำนวณกำไรและขาดทุนในการซื้อขายฟอเร็กซ์ หากคุณเปิดซื้อหรือขายคู่สกุลเงินที่มีค่าพิพสิทธิ์สูง คุณอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนมากขึ้นเมื่อราคาของคู่สกุลเงินเปลี่ยนแปลง

3. การคำนวณพิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

การคำนวณพิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้:

พิพสิทธิ์ = (ราคาปัจจุบัน – ราคาเริ่มต้น) x พิพสิทธิ์ในการซื้อขาย

4. การใช้พิพสิทธิ์ในการวางแผนการซื้อขาย

พิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการวางแผนการซื้อขาย คุณสามารถใช้พิพสิทธิ์ในการกำหนดระดับการเข้าซื้อหรือขาย และกำหนดระดับการหยุดขาดทุน

หากค่าพิพสิทธิ์สูง คุณอาจตัดสินใจที่จะเข้าซื้อหรือขายคู่สกุลเงินนั้น แต่หากค่าพิพสิทธิ์ต่ำ คุณอาจตัดสินใจที่จะระงับการซื้อขายหรือขายคู่สกุลเงินนั้น

5. ความสำคัญของการเข้าใจพิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

การเข้าใจพิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการซื้อขายและการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ความรู้เกี่ยวกับพิพสิทธิ์ในการซื้อขายจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเป็นกำไรได้มากขึ้น

ในสรุป พิพสิทธิ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นหน่วยวัดของการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ มันมีบทบาทสำคัญในการคำนวณกำไรและขาดทุน และใช้ในการวางแผนการซื้อขายและการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายฟอเร็กซ์