ฟอเร็กซ์คืออะไร

ฟอเร็กซ์เป็นคำย่อมาจาก Foreign Exchange หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “Forex” ซึ่งเป็นตลาดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่เกิดการซื้อขายเงินตราในรูปแบบของคู่สกุลเงิน โดยที่คู่สกุลเงินหมายถึงการจับคู่ระหว่างสองสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันในตลาดนี้

การซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อซื้อสกุลเงินหนึ่งและผู้ขายขายสกุลเงินอีกสกุลเพื่อแลกเปลี่ยนกัน การซื้อขายนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดวัน 5 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีตลาดที่เปิดหรือปิดเป็นอย่างเฉพาะ เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์มีการซื้อขายที่เกิดขึ้นในทั่วโลก

ตลาดฟอเร็กซ์มีความสำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นสามารถมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและธุรกิจต่างๆ อย่างเช่น การค้าส่งสินค้าระหว่างประเทศ การลงทุนต่างประเทศ การท่องเที่ยวและการเงินระหว่างประเทศ

ในบทความนี้เราจะได้รู้จักกับฟอเร็กซ์อย่างละเอียด รวมถึงการทำงานของตลาดฟอเร็กซ์ การซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ และความสำคัญของตลาดนี้ในเศรษฐกิจโลก