อะไรคือ Free Margin ใน Forex

ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) มีคำศัพท์หลายคำที่น่าสนใจที่ผู้เริ่มต้นอาจไม่คุ้นเคย และหนึ่งในนั้นคือ “Free Margin” หรือมาร์จิ้นที่ว่างเปล่า มาร์จิ้นที่ว่างเปล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเทรด Forex เนื่องจากมันมีผลต่อการเปิดตำแหน่งใหม่ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการเลือกใช้เงินทุนในการซื้อขาย

มาร์จิ้นที่ว่างเปล่าคืออะไร

มาร์จิ้นที่ว่างเปล่าคือจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีการซื้อขายของคุณที่ยังไม่ได้ถูกใช้งาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือส่วนของเงินทุนที่คุณยังสามารถใช้ในการเปิดตำแหน่งซื้อขายใหม่ได้ มาร์จิ้นที่ว่างเปล่าเป็นผลมาจากการลบมาร์จิ้นที่ใช้งานไปจากยอดเงินทุนของคุณ

สูตรการคำนวณมาร์จิ้นที่ว่างเปล่า

สูตรที่ใช้ในการคำนวณมาร์จิ้นที่ว่างเปล่าคือ: Free Margin = Equity – Margin

  • Equity หมายถึง ยอดเงินทุนที่คุณมีในบัญชีการซื้อขายของคุณ
  • Margin หมายถึง จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการเปิดตำแหน่งซื้อขาย

การใช้งานมาร์จิ้นที่ว่างเปล่า

มาร์จิ้นที่ว่างเปล่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex โดยการใช้งานมาร์จิ้นที่ว่างเปล่าให้ถูกต้องสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อมาร์จิ้นที่ว่างเปล่าเหลือน้อยมาก อาจทำให้คุณไม่สามารถเปิดตำแหน่งซื้อขายใหม่ได้ หรือถ้าคุณเปิดตำแหน่งซื้อขายใหม่อาจทำให้มีความเสี่ยงที่มากขึ้นเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง

การคำนวณมาร์จิ้นที่ว่างเปล่าและการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำเมื่อซื้อขาย Forex เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการเปิดตำแหน่งใหม่และรักษาการเงินในบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

มาร์จิ้นที่ว่างเปล่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเทรด Forex มันหมายถึงเงินทุนที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานในบัญชีการซื้อขายของคุณ การคำนวณมาร์จิ้นที่ว่างเปล่าจะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในการเปิดตำแหน่งใหม่และรักษาการเงินในบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ