1 พิพ มีมูลค่าเท่าไรในตลาดฟอเร็กซ์

1. พิพคืออะไร

พิพ (pip) คือหน่วยการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งมักใช้เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของคู่สกุลเงิน ในส่วนใหญ่ 1 พิพจะเป็นเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งหลังจุดทศนิยม

2. การคำนวณมูลค่าของ 1 พิพ

มูลค่าของ 1 พิพขึ้นอยู่กับขนาดของสัญญาที่คุณเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ ถ้าคุณเทรดสัญญาขนาดมาก (standard lot) 1 พิพมีมูลค่าเท่ากับ 10 ยูโร หรือ 10 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถ้าคุณเทรดสัญญาขนาดเล็ก (mini lot) 1 พิพมีมูลค่าเท่ากับ 1 ยูโร หรือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

3. ตัวอย่างการคำนวณ

ให้เราพิจารณาคู่สกุลเงิน EUR/USD และสมมติว่าคุณเทรดสัญญาขนาดมาก (standard lot) ถ้าราคาของคู่สกุลเงินเปลี่ยนแปลงจาก 1.2000 เป็น 1.2001 คุณจะได้กำไร 1 พิพ ซึ่งมูลค่าของกำไรนี้จะเท่ากับ 10 ยูโร หรือ 10 ดอลลาร์สหรัฐ

4. ความสำคัญของการเข้าใจพิพ

การเข้าใจพิพจำเป็นสำหรับนักเทรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากมันช่วยให้คุณสามารถคำนวณกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นในการเทรดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ความเข้าใจพิพยังช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดการเทรดให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณต้องการ

ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับพิพและการคำนวณมูลค่าของพิพเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นนักเทรดฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จ