ราคาของหนึ่งล็อตในตลาดฟอเร็กซ์

1. การเริ่มต้น

หน่วยการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ถูกเรียกว่า “ล็อต” และมีขนาดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่คุณเทรด

2. การคำนวณขนาดของล็อต

การคำนวณขนาดของล็อตในตลาดฟอเร็กซ์จะใช้หน่วยของสกุลเงินฐาน (base currency) ในคู่สกุลเงินที่คุณเทรด

ตัวอย่างเช่น หากคุณเทรด EUR/USD และต้องการทราบราคาของหนึ่งล็อต คุณต้องใช้ EUR เป็นสกุลเงินฐาน

3. ขนาดของล็อตสำหรับคู่สกุลเงินต่าง ๆ

ขนาดของล็อตสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก คือ มินิล็อต (minilot) มาโครล็อต (microlot) และสตานดาร์ดล็อต (standard lot)

  • มินิล็อต: มีขนาดเท่ากับ 0.1 ล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
  • มาโครล็อต: มีขนาดเท่ากับ 0.01 ล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
  • สตานดาร์ดล็อต: มีขนาดเท่ากับ 1 ล็อต หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน

4. คำแนะนำในการเลือกขนาดล็อต

การเลือกขนาดล็อตที่เหมาะสมในการเทรดขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณพร้อมจะรับ

หากคุณเป็นเทรดเดอร์ใหม่และต้องการลดความเสี่ยง คุณสามารถเริ่มต้นด้วยมาโครล็อต หรือแม้กระทั่งมินิล็อต

สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากขึ้น และมีทุนเพียงพอ สตานดาร์ดล็อตอาจเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการเทรด

5. การปรับขนาดล็อต

คุณสามารถปรับขนาดล็อตของคุณได้ตามความต้องการของคุณ แต่ควรระมัดระวังในการปรับขนาด เพราะอาจส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงและการบริหารเงินของคุณ

ควรทดลองและศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการเทรดก่อนที่จะปรับขนาดล็อต

สรุป: ราคาของหนึ่งล็อตในตลาดฟอเร็กซ์ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่คุณเทรด คุณสามารถคำนวณขนาดล็อตได้โดยใช้สกุลเงินฐานในคู่สกุลเงินนั้น ควรเลือกขนาดล็อตที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและประสบการณ์ของคุณ