วงเงินในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร

วงเงินในตลาดฟอเร็กซ์หมายถึงจำนวนหน่วยของสกุลเงินที่นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายได้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ วงเงินนี้มักถูกบอกในรูปของ “ล็อต” ซึ่งเป็นหน่วยการซื้อขายที่ใช้ในตลาดฟอเร็กซ์

ล็อตมาตรฐาน

ล็อตมาตรฐานในตลาดฟอเร็กซ์มีขนาด 100,000 หน่วยของสกุลเงินที่เรียกว่า “เล็ต” หรือ “สตางค์” สำหรับคู่สกุลเงินที่มี USD เป็นสกุลเงินฐาน หากนักลงทุนซื้อหรือขาย 1 ล็อตของคู่สกุลเงินดังกล่าว จะหมายถึงการซื้อหรือขาย 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน

ล็อตมินิ

ล็อตมินิในตลาดฟอเร็กซ์มีขนาดเล็กกว่าล็อตมาตรฐาน โดยมีขนาด 10,000 หน่วยของสกุลเงินที่เรียกว่า “เล็ตมินิ” หากนักลงทุนซื้อหรือขาย 1 ล็อตมินิของคู่สกุลเงิน จะหมายถึงการซื้อหรือขาย 10,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน

ล็อตไมโคร

ล็อตไมโครในตลาดฟอเร็กซ์มีขนาดเล็กกว่าล็อตมินิ โดยมีขนาด 1,000 หน่วยของสกุลเงินที่เรียกว่า “เล็ตไมโคร” หากนักลงทุนซื้อหรือขาย 1 ล็อตไมโครของคู่สกุลเงิน จะหมายถึงการซื้อหรือขาย 1,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน

การเลือกใช้วงเงินในตลาดฟอเร็กซ์

การเลือกใช้วงเงินในตลาดฟอเร็กซ์ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องการรับผิดชอบ นักลงทุนที่ต้องการเงินลงทุนน้อยและการควบคุมความเสี่ยงที่มากกว่า อาจเลือกใช้ล็อตมินิหรือล็อตไมโครเพื่อลดความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่ต้องการเงินลงทุนมากและความเสี่ยงที่น้อยกว่า อาจเลือกใช้ล็อตมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

การเลือกใช้วงเงินในตลาดฟอเร็กซ์เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และควรพิจารณาความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์