วันละกี่โมงปิด Forex?

1. การเข้าใจเกี่ยวกับตลาด Forex

ตลาด Forex หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศเป็นตลาดที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากตลาดนี้มีการซื้อขายเงินต่างประเทศที่เกิดขึ้นในทุกๆ ภูมิภาคของโลก ซึ่งสามารถทำให้นักลงทุนซื้อขายได้ตลอดเวลา

2. เวลาการเปิด-ปิดตลาด Forex ในแต่ละภูมิภาค

ตลาด Forex มีการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่การซื้อขายจะมีความเป็นมากในช่วงเวลาที่ตลาดในแต่ละภูมิภาคเปิดให้บริการพร้อมกัน ดังนี้:

  • ภูมิภาคเอเชีย: เวลาการเปิด-ปิดตลาด Forex ของภูมิภาคเอเชียคือ 10:00 น. (GMT+7) ถึง 18:00 น. (GMT+7)
  • ภูมิภาคยุโรป: เวลาการเปิด-ปิดตลาด Forex ของภูมิภาคยุโรปคือ 15:00 น. (GMT+7) ถึง 23:00 น. (GMT+7)
  • ภูมิภาคอเมริกา: เวลาการเปิด-ปิดตลาด Forex ของภูมิภาคอเมริกาคือ 20:00 น. (GMT+7) ถึง 4:00 น. (GMT+7)

3. การตรวจสอบเวลาการปิดตลาด Forex

หากคุณต้องการทราบเวลาการปิดตลาด Forex ในแต่ละวัน คุณสามารถใช้เครื่องมือแปลงเวลาออนไลน์หรือเว็บไซต์ข่าวทางการเงินเพื่อตรวจสอบเวลาปิดตลาดในแต่ละภูมิภาค

สรุป

ตลาด Forex เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่การซื้อขายมีความเป็นมากในช่วงเวลาที่ตลาดในแต่ละภูมิภาคเปิดให้บริการพร้อมกัน คุณสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์หรือเว็บไซต์ข่าวทางการเงินเพื่อตรวจสอบเวลาการปิดตลาด Forex ในแต่ละวัน