วิธีการคำนวณขนาดล็อตในการซื้อขายฟอเร็กซ์

1. ทราบค่าเสี่ยง

การคำนวณขนาดล็อตในการซื้อขายฟอเร็กซ์เริ่มต้นด้วยการทราบค่าเสี่ยงที่คุณพร้อมจะรับได้ในการซื้อขาย ค่าเสี่ยงนี้สามารถแบ่งออกเป็นส่วนของบัญชีการซื้อขายทั้งหมดที่คุณพร้อมจะเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของตลาดในแต่ละครั้ง

2. คำนวณหน่วยของล็อต

หน่วยของล็อตในการซื้อขายฟอเร็กซ์แตกต่างกันไปในแต่ละคู่สกุลเงิน คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับค่ากำหนดของล็อตจากโบรกเกอร์ของคุณ โดยทั่วไปแล้ว หน่วยของล็อตสามารถเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดบัญชีหรือเป็นจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะเสี่ยงในการซื้อขาย

3. คำนวณขนาดล็อต

เมื่อคุณทราบค่าเสี่ยงและหน่วยของล็อต คุณสามารถคำนวณขนาดล็อตในการซื้อขายฟอเร็กซ์ได้ โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้:

ขนาดล็อต = (ค่าเสี่ยง * ขนาดบัญชี) / หน่วยของล็อต

ตัวอย่างเช่น หากค่าเสี่ยงที่คุณพร้อมจะรับได้คือ 2% ขนาดบัญชีคือ 10,000 ดอลลาร์ และหน่วยของล็อตคือ 100,000 หน่วย คำนวณได้ว่า:

ขนาดล็อต = (0.02 * 10,000) / 100,000 = 0.002

ดังนั้น ขนาดล็อตในการซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณคือ 0.002 หน่วย

4. ตรวจสอบขนาดล็อต

หลังจากคำนวณขนาดล็อต คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าที่คุณได้เป็นไปตามที่คุณต้องการ และเป็นไปตามกฎระเบียบของโบรกเกอร์ของคุณ

5. ปรับแต่งเมื่อจำเป็น

ขนาดล็อตในการซื้อขายฟอเร็กซ์อาจต้องปรับแต่งเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงในค่าเสี่ยงหรือขนาดบัญชี อย่าลืมทบทวนและปรับขนาดล็อตของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การซื้อขายปัจจุบันของคุณ