วิธีการคำนวณขนาดล็อตในตลาดฟอเร็กซ์

1. ทราบความเสี่ยงที่ยอมรับ

ก่อนที่คุณจะเริ่มการคำนวณขนาดล็อตในตลาดฟอเร็กซ์ คุณควรทราบถึงระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ในการเทรด นั่นหมายถึงคุณต้องกำหนดว่าคุณพร้อมจะเสี่ยงเท่าใดในการสูญเสียเงินทุนที่ลงทุนในการซื้อขายฟอเร็กซ์

2. คำนวณความเสี่ยงในแต่ละการเทรด

เมื่อคุณทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับแล้ว คุณสามารถคำนวณความเสี่ยงในแต่ละการเทรดได้ โดยใช้สูตรดังนี้:

ความเสี่ยงในแต่ละการเทรด = จำนวนพิปป์ของการเปลี่ยนแปลงราคา x ค่าสกุลเงินต่อพิปป์ x ขนาดล็อต

3. ทราบค่าสกุลเงินต่อพิปป์

ค่าสกุลเงินต่อพิปป์หมายถึงค่าของการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปแบบของพิปป์สำหรับคู่สกุลเงินที่คุณกำลังเทรด ค่าสกุลเงินต่อพิปป์จะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่สกุลเงิน คุณสามารถหาค่าสกุลเงินต่อพิปป์ได้จากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่คุณใช้

4. คำนวณขนาดล็อต

เมื่อคุณทราบค่าสกุลเงินต่อพิปป์และความเสี่ยงในแต่ละการเทรด คุณสามารถคำนวณขนาดล็อตที่เหมาะสมได้ โดยใช้สูตรดังนี้:

ขนาดล็อต = (ความเสี่ยงที่ยอมรับ x ขนาดบัญชี) / (ค่าสกุลเงินต่อพิปป์ x ค่าพิปป์)

โดยที่:

– ความเสี่ยงที่ยอมรับคือระดับความเสี่ยงที่คุณต้องการใช้ในการเทรด

– ขนาดบัญชีคือจำนวนเงินที่คุณมีในบัญชีการเทรดของคุณ

– ค่าพิปป์คือค่าของการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปแบบของพิปป์สำหรับคู่สกุลเงินที่คุณกำลังเทรด

5. ตรวจสอบขนาดล็อตที่คำนวณได้

เมื่อคุณคำนวณขนาดล็อตที่เหมาะสม คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดล็อตที่คำนวณได้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของโบรกเกอร์ที่คุณใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

การคำนวณขนาดล็อตในตลาดฟอเร็กซ์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการความเสี่ยงในการเทรด โดยการคำนวณขนาดล็อตที่เหมาะสม คุณสามารถลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้