อะไรคือ Free Margin ในตลาดฟอเร็กซ์

ในตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) มีคำศัพท์หลายคำที่นักลงทุนต้องรู้จัก เพื่อให้สามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ในการซื้อขายได้อย่างถูกต้อง หนึ่งในคำศัพท์ที่สำคัญคือ “Free Margin” หรือเงินมัดจำที่ใช้สำหรับการซื้อขายที่ยังไม่ถูกใช้งาน ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงความหมายและการใช้งานของ Free Margin ในตลาดฟอเร็กซ์

ความหมายของ Free Margin

Free Margin หมายถึงจำนวนเงินที่ยังไม่ถูกใช้งานในบัญชีซื้อขายของคุณ เมื่อคุณทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ คุณต้องมีเงินมัดจำในบัญชีของคุณเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมได้ ซึ่งจำนวนเงินนี้จะถูกล็อกไว้และไม่สามารถใช้ได้ในการซื้อขายอื่น ๆ จนกว่าคุณจะปิดการซื้อขายนั้น ๆ

การใช้งาน Free Margin

เมื่อคุณทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ คุณจะต้องใช้เงินมัดจำในบัญชีของคุณ เงินมัดจำนี้จะถูกหักออกจากยอดเงินที่คุณมีในบัญชีและจะกลายเป็น Free Margin หลังจากที่คุณเปิดการซื้อขาย

Free Margin สามารถใช้ในการเปิดการซื้อขายอื่น ๆ ในตลาดฟอเร็กซ์ คุณสามารถใช้ Free Margin เพื่อเพิ่มการซื้อขายอื่น ๆ หรือเพิ่มจำนวนการซื้อขายในตลาด เมื่อคุณทำการซื้อขายเพิ่มขึ้น Free Margin จะลดลงตามจำนวนที่ใช้ในการซื้อขาย

อย่างไรก็ตาม คุณต้องระวังในการใช้งาน Free Margin ในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากการใช้งานเกินกว่า Free Margin ที่คุณมีอาจทำให้เกิด Margin Call ซึ่งหมายถึงคุณจะต้องปิดการซื้อขายทั้งหมดในบัญชีของคุณ เพื่อให้คุณไม่เกิดความเสียหายทางการเงิน

สรุป

Free Margin เป็นเงินมัดจำที่ยังไม่ถูกใช้งานในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งสามารถใช้ในการเปิดการซื้อขายอื่น ๆ หรือเพิ่มจำนวนการซื้อขายในตลาดได้ อย่างไรก็ตามคุณต้องใช้งาน Free Margin อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายทางการเงิน