เมื่อตลาดฟอเร็กซ์ปิดบ้านเมื่อไร?

ในตลาดฟอเร็กซ์ นักลงทุนสามารถซื้อขายสกุลเงินต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ แต่นักลงทุนควรทราบว่ามีเวลาบางช่วงที่ตลาดฟอเร็กซ์ปิด ซึ่งอาจมีผลต่อการซื้อขายและกำไรของนักลงทุน

เวลาที่ตลาดฟอเร็กซ์ปิดนั้นจะแบ่งเป็นสามโซนหลัก ๆ คือ โซนเอเชีย, โซนยุโรป และ โซนอเมริกา โดยมีการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละโซนมีลักษณะและเทรดดิ้งเฉพาะของตัวเอง

ในโซนเอเชีย ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเมื่อช่วงเย็นของเวลาท้องถิ่น เช่น ตลาดฟอเร็กซ์ในประเทศไทยจะปิดตั้งแต่เวลา 17:00 น. ถึง 02:00 น. ของเวลาประเทศไทย

ในโซนยุโรป ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเมื่อช่วงเย็นของเวลายุโรป เช่น ตลาดฟอเร็กซ์ในประเทศเยอรมันจะปิดตั้งแต่เวลา 17:00 น. ถึง 01:00 น. ของเวลายุโรป

ในโซนอเมริกา ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเมื่อช่วงเย็นของเวลาอเมริกา เช่น ตลาดฟอเร็กซ์ในสหรัฐอเมริกาจะปิดตั้งแต่เวลา 17:00 น. ถึง 05:00 น. ของเวลาอเมริกา

การทราบเวลาที่ตลาดฟอเร็กซ์ปิดในแต่ละโซนจะช่วยให้นักลงทุนวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับกำไรและการซื้อขายให้เหมาะสมกับเวลาที่ตลาดปิดและเปิดในแต่ละโซนได้

ОК