ฟอเร็กซ์ – มันคืออะไร?

Forex (หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) คือตลาดโลกที่มีการซื้อขายสกุลเงินของประเทศต่างๆ คำว่า “Forex” มาจากวลีภาษาอังกฤษ “Foreign Exchange” ซึ่งหมายถึง “การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”

หลักการพื้นฐานของฟอเร็กซ์

ตลาด Forex ดำเนินการเป็นตลาดที่มีการกระจายอำนาจ ซึ่งหมายความว่าสกุลเงินมีการซื้อขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการสื่อสารโดยไม่มีศูนย์กลางสำหรับการทำธุรกรรม ผู้เข้าร่วมหลักในตลาด Forex คือธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัท และเทรดเดอร์รายบุคคล

วัตถุประสงค์ของการซื้อขายฟอเร็กซ์

เป้าหมายหลักของเทรดเดอร์ในตลาด Forex คือการสร้างรายได้จากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ค้าซื้อสกุลเงินหนึ่งและในเวลาเดียวกันก็ขายอีกสกุลเงินหนึ่งโดยหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราและทำกำไรจากธุรกรรมดังกล่าว การซื้อขายในตลาด Forex สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์

คุณสมบัติของตลาดฟอเร็กซ์

ตลาด Forex แตกต่างจากตลาดการเงินอื่นๆ ในเรื่องคุณสมบัติของมัน:

สภาพคล่องสูง: เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากและมีธุรกรรมจำนวนมาก ตลาด Forex จึงเป็นหนึ่งในตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก
ตัวเลือกเลเวอเรจ: เทรดเดอร์ Forex สามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มตำแหน่งการซื้อขายของตนได้ สิ่งนี้จะเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงด้วย
คู่สกุลเงิน: ตลาด Forex ซื้อขายคู่สกุลเงิน ซึ่งหมายความว่าสกุลเงินหนึ่งถูกซื้อหรือขายให้กับอีกสกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินยอดนิยมได้แก่ EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ) และ USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น)
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาด Forex

ตลาด Forex ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความผันผวนของค่าเงิน:

ข่าวและข้อมูลเศรษฐกิจ: ตลาดตอบสนองต่อการเปิดเผยข่าวเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ GDP และอื่นๆ
เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: เหตุการณ์ทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การเลือกตั้ง ความขัดแย้ง และการตัดสินใจของธนาคารกลาง อาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนได้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวในอนาคตของอัตราสกุลเงินตามข้อมูลในอดีต
บทสรุป

Forex เป็นตลาดโลกที่มีการซื้อขายสกุลเงิน ตลาดฟอเร็กซ์มีลักษณะเป็นสภาพคล่องสูง มีความเป็นไปได้ในการใช้เลเวอเรจ และมีปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาด Forex ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ แต่ให้โอกาสในการสร้างรายได้จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน