What are pips in forex

การเทรดฟอเรกซ์ เป็นกิจกรรมทางการเงินที่มีความนิยมและเป็นที่นิยมทั่วโลก โดยผู้ค้าซื้อขายฟอเรกซ์จะรับมือกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศต่าง ๆ ในระดับสากล เพื่อค้นหาโอกาสในการทำกำไร ชุดคำถามที่คุณอาจจะมีในใจสำหรับมือใหม่ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเทรดฟอเรกซ์อาจมีลักษณะเป็นประเด็นหลักที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับโลกการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป

ปิป เป็นคำศัพท์ที่ชาวฟอเรกซ์ใช้กันอย่างกว้างขวางในรูปแบบต่างๆ เริ่มจากคำนามเพื่ออธิบายการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จนไปถึงคำกริยาที่ใช้ในการอธิบายกระบวนการทางเทคนิคของการซื้อขายฟอเรกซ์ คอนเซปต์ของปิปเกี่ยวข้องกับการวัดความผันผวนของราคาที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงิน

ในบทความนี้ เราจะสำรวจหลักการประยุกต์ใช้ปิปในการซื้อขายฟอเรกซ์และชี้แนะถึงความสำคัญของปิปในการวิเคราะห์ตลาด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปิปในการอนุมานแนวโน้มราคา การจับคู่ปิปกับเหตุการณ์ทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ เราจะพูดถึงทั้งความสำคัญทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ปิปในสถานการณ์จริงในตลาดฟอเรกซ์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์กราฟและรูปแบบที่มักจะใช้เพื่อวัดปิปที่จะช่วยให้คุณมีมุมมองที่แก่การตัดสินใจทางการซื้อขายที่เหมาะสมในการเทรดฟอเรกซ์

อะไรคือปิปในการเทรดฟอเร็กซ์

ปิปในการเทรดฟอเร็กซ์ คืออะไรและเป็นประโยชน์อย่างไร?

ในวงการการเทรดฟอเร็กซ์ คำว่า “ปิป” ใช้เพื่ออธิบายความต่างราคาระหว่างราคาซื้อและราคาขายของคู่สกุลเงินในตลาดการเงิน โดยในรูปแบบง่ายที่สุด ปิปคือหน่วยการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดในราคาของคู่สกุลเงินและสามารถแสดงถึงความผันผวนของตลาดได้

การเข้าใจและใช้ปิปในการเทรดฟอเร็กซ์เป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการซื้อหรือขายสกุลเงิน ปิปจะช่วยให้เราสามารถระบุความเสี่ยงและรางวัลของการซื้อขายได้ นอกจากนี้ ปิปยังช่วยให้เราสามารถปรับสถานะการเทรดเพื่อให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การเงินและความต้องการของผู้เทรดได้อย่างถูกต้อง

เพราะฉะนั้น การเข้าใจและใช้ปิปในการเทรดฟอเร็กซ์เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราต้องการสร้างกำไรจากตลาดการเงิน

ความหมายของคำว่า “ปิป” ในการเทรดฟอเร็กซ์

ในวงการการเทรดฟอเร็กซ์ คำว่า “ปิป” เป็นคำศัพท์ที่สำคัญและมักใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งมีความหมายที่หลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ แต่ล้วนแล้วแล้วเป็นอ้างอิงถึงความเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าหรือสกุลเงินนั้น ๆ ตลอดจนการกระจายกระแสของตลาด

ซึ่งคำว่า “ปิป” สามารถแสดงถึงการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงของราคาบนกราฟชาร์ต การเทรดฟอเร็กซ์มีการใช้คำว่า “ปิป” เพื่อวัดความเปลี่ยนแปลงในราคาหรือสกุลเงินที่แท้จริงในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติแล้ว “ปิป” จะถูกวัดขึ้นมาเป็นจำนวนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้ 1 ตัวของ “ปิป” เท่ากับ 0.0001 หรือ 0.01% ของการเปลี่ยนแปลงในราคา

การวัดค่า “ปิป” มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้นักเทรดเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดและปรับตัวให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง นักเทรดที่ชำนาญมักนิยมใช้ค่า “ปิป” เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดตำแหน่งการเทรด รวมถึงการจัดการความเสี่ยงและการกำหนดระดับการเข้าทำกำไร

ในลักษณะที่แตกต่างออกไป คำว่า “ปิป” ยังสามารถใช้ในการอธิบายค่าความต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายในการเทรด หรือคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงในราคา ซึ่งช่วยให้นักเทรดได้มีการวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทของปิปในการวัดความผันผวนในราคาเงินตรา

ความผันผวนในราคาเงินตราเป็นปัจจัยสำคัญในการเทรดฟอเร็กซ์ ซึ่งปิปเป็นหน่วยการวัดที่ช่วยในการประเมินความผันผวนนี้ บทบาทพิเศษของปิปคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในราคาเงินตราในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่างของราคาระหว่างราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดในช่วงนั้น การวัดความผันผวนในราคาเงินตรานี้สามารถช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนหรือเทรดเป็นอย่างมาก

 • การวัดความผันผวนในราคาเงินตราช่วยให้ผู้เทรดเอาใจใส่ความเสี่ยงในการลงทุน
 • ปิปช่วยในการประเมินระดับความเสี่ยงในตลาดและในราคาสินทรัพย์ที่เลือกทำการเทรด
 • การวัดความผันผวนให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินให้ผู้เทรดสามารถปรับแผนงานการเงินได้ดียิ่งขึ้น
 • ปิปช่วยให้ผู้เทรดเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวของตลาดเงินตรา ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
 • การใช้ปิปในการวัดความผันผวนมีประโยชน์ในการจัดการการเสี่ยงและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เล่นต่าง ๆ

การคำนวณค่าของปิปในการเทรดฟอเร็กซ์

การคำนวณค่าของปิปในการเทรดฟอเร็กซ์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดและการวางแผนทางเทคนิคในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เราเรียกว่าฟอเร็กซ์

เพื่อให้สามารถคำนวณค่าของปิปได้ จำเป็นต้องรู้ว่าปิปคืออะไรในการเทรดฟอเร็กซ์ ก่อนอื่นเราจะไม่ใช้คำว่า “อะไรคือปิปในการเทรดฟอเร็กซ์” แต่เราจะเริ่มต้นด้วยคำอธิบายแบบใส่ใจว่ามันเป็นอะไร

 • ปิปคือหน่วยของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดฟอเร็กซ์
 • การคำนวณค่าของปิปจะช่วยให้นักเทรดสามารถทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในราคาของคู่สกุลเงินในกลุ่มเวลาที่ต้องการ
 • ค่าของปิปเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการทำกำไรหรือขาดทุนในการซื้อขายฟอเร็กซ์

เมื่อเราเข้าใจถึงความหมายของปิปและความสำคัญของการคำนวณค่าของปิปในการเทรดฟอเร็กซ์ สามารถดำเนินการคำนวณได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์

 1. ในการคำนวณค่าของปิป ให้ลบราคาขายสูงสุดด้วยราคาขายต่ำสุดของคู่สกุลเงินนั้น
 2. ผลลัพธ์ที่ได้จากการลบนี้เรียกว่า “ระยะความแตกต่าง (จำนวนปิป)”

คำนวณค่าของปิปจะช่วยให้นักเทรดสามารถปรับแผนการซื้อขายของตัวเองได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มกำไรและลดความเสี่ยงในการลงทุนในการซื้อขายฟอเร็กซ์

ประเภทของปิปที่ใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์

ประเภทของปิปที่ใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์

ปิป ในการเทรดฟอเร็กซ์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายสกุลเงินต่างๆบนตลาดฟอเร็กซ์ ภายในการเทรด มีการใช้ปิปที่หลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการเทรด แต่ในบทความนี้จะพูดถึงประเภทของปิปที่ใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์บ่อยที่มีการใช้งานมากที่สุด

ประเภทแรกคือ สแปรด ปิปที่มักจะถูกใช้ในยานยนต์การเทรด สแปรดมักที่จะเป็นจุดหรือเส้นปากกาที่วาดขึ้นมาบนกราฟราคาเพื่อแสดงระดับราคาที่สำคัญ ซึ่งมักมีการวาดไม่สวยงามหรือไม่เสถียร

ประเภทถัดไปคือ เทคนิคศิลปะ เป็นปิปที่ใช้ร่วมกับกราฟราคาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์แบบเทคนิคศิลปะ ส่วนมากมักจะเป็นรูปแบบของเส้นแนวรับและเส้นแนวต้านทางเทคนิคศิลปะในการวิเคราะห์ราคา

ประเภทสุดท้ายคือ ราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่คงที่ เป็นปิปที่มักถูกนำมาใช้สำหรับแสดงอุปสงค์ในการซื้อหรือขายเหรียญ ราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่คงที่จะทำการคำนวณโดยใช้ราคาเฉลี่ยของช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการบอกให้ผู้เทรดรู้ว่าราคาอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมอยู่จริงๆหรือไม่

การเลือกใช้ปิปในการเทรดฟอเร็กซ์นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เทรดเอง โดยการใช้ปิปต่างๆเหล่านี้จะช่วยในการวิเคราะห์ราคาและช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายอย่างมีประสิทธิภาพ

สูตรการใช้ปิปในการคำนวณจำนวนสัญญาที่ควรทำ

สูตรการใช้ปิปในการคำนวณจำนวนสัญญาที่ควรทำเป็นขั้นสูงของการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่นักเทรดควรทราบเพื่อให้สามารถวางแผนการเทรดอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

ปิปในการเทรดเป็นสิ่งที่ใช้ในการคำนวณความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของสินทรัพย์ที่ถูกซื้อหรือขายในตลาดฟอเร็กซ์ สูตรการใช้ปิปนี้จะช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดสัญญาที่จะควรทำในการซื้อขายฟอเรกซ์เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่กระทบต่อทุนการลงทุนของนักเทรด

สูตรการใช้ปิปในการคำนวณจำนวนสัญญาที่ควรทำ:

 1. คำนวณผลต่างระหว่างราคาปิดและราคาเปิดของสินทรัพย์ในแต่ละวัน
 2. หาราคาผลต่างด้วยค่าปิปที่ต้องการใช้
 3. ปัดเศษทศนิยมสองตำแหน่ง
 4. นำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณด้วยจำนวนสัญญาที่สนใจซื้อหรือขาย

สูตรการใช้ปิปในการคำนวณจำนวนสัญญาที่ควรทำเป็นเครื่องมือที่หลายนักเทรดใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการตัดสินใจเมื่อซื้อขายฟอเรกซ์ การใช้สูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถกำหนดจำนวนสัญญาที่เหมาะสมที่จะทำการซื้อหรือขายเพื่อให้ได้กำไรตามเป้าหมายที่วางไว้

ผลกระทบของค่าปิปต่อการเทรดฟอเร็กซ์

ผลกระทบของค่าปิปต่อการเทรดฟอเร็กซ์

การวิจัยค่าปิปเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำธุรกรรมฟอเร็กซ์ เนื่องจากค่าปิปมีผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนของผู้เทรดในตลาดนั้น การเปลี่ยนแปลงของค่าปิปสามารถกระทำให้ตลาดเฟรชตลอดเวลา บทความนี้จะอธิบายถึงผลกระทบของค่าปิปต่อผู้ที่มีความสนใจในการเทรดฟอเร็กซ์

ผลกระทบ คำอธิบาย
เพิ่มผลกำไร การลดค่าปิปทำให้ผู้เทรดสามารถสัมผัสกำไรมากขึ้น เนื่องจากค่าปิปที่ต่ำลงสามารถนำไปสู่การเข้าได้ใกล้ขึ้นกับจุดความลังเลขอย่างรวดเร็ว
เพิ่มความเสี่ยง การเพิ่มค่าปิปอาจทำให้ผู้เทรดเสี่ยงต่อการขาดทุนมากขึ้น เนื่องจากค่าปิปที่สูงระบบการซื้อขายอาจมีความสับสนเพิ่มขึ้น
ความผันผวนของตลาด ค่าปิปเป็นตัวแทนของความผันผวนในตลาด การเปลี่ยนแปลงของค่าปิปสามารถเป็นตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจของผู้เทรดในการเข้าหรือออกจากตลาด
ความสนใจของผู้ลงทุน ค่าปิปสามารถส่งผลต่อความสนใจของผู้ลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ ผู้ให้ความสำคัญกับค่าปิปสามารถมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจในการลงทุนของพวกเขา

ในสรุป ค่าปิปมีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมในตลาดฟอเร็กซ์ และความสำคัญของค่าปิปไม่ควรถูกละเลยเมื่อผู้เทรดต้องการดำเนินการในตลาดดังกล่าว

วิธีการใช้ปิปในการปรับขนาดการเปิดที่ตั้งแต่การเทรดของคุณ

หากคุณกำลังเริ่มต้นการเทรดฟอเรกซ์ คุณอาจจะสงสัยเรื่องปิปว่าหมายถึงอะไรและอย่างไรบ้างในการปรับขนาดการเปิดที่ตั้งจากการเทรดของคุณ

เราทำความเข้าใจว่าปิปเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้เทรด มันช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเปิดที่ตั้งของคุณได้อย่างแม่นยำและมั่นใจ

หนึ่งในวิธีการใช้ปิปในการปรับขนาดการเปิดที่ตั้งของคุณคือการใช้ค่าปิปที่แนะนำโดยผู้ให้บริการการเทรดของคุณ ค่าปิปที่แนะนำเป็นค่าที่อยู่ในรูปของเปอร์เซนต์ซึ่งแสดงถึงอัตราส่วนระหว่างขนาดการเปิดที่ตั้งกับขนาดบัญชีของคุณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าปิปที่แนะนำคือ 1% และคุณมีบัญชีขนาดเป็น 10,000 ดอลลาร์ การปรับขนาดการเปิดที่ตั้งของคุณจะมีค่าเท่ากับ 100 ดอลลาร์

อย่าลืมว่าการปรับขนาดการเปิดที่ตั้งด้วยปิปควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่ต้องการรับรู้ในการเทรดของคุณ

การใช้ปิปในการปรับขนาดการเปิดที่ตั้งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงและเป้าหมายที่คุณต้องการให้กับการเทรดของคุณ โดยให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงการเพิ่มหรือลดขอบเขตของการเปิดที่ตั้งเพื่อสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

บทความประกอบเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าปิป

ค่าปิปเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดฟอเรกซ์ แต่การแก้ไขข้อมูลว่าอะไรคือปิปในการเทรดฟอเรกซ์จะไม่เพียงพอเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อค่าปิปได้

มาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าปิปในการเทรดฟอเรกซ์:

 • ความสำคัญของเศษเงิน
 • ความผันผวนของราคา
 • สภาวะเศรษฐกิจ
 • การประยุกต์ใช้นโยบายการเงิน
 • สภาวะการค้าระหว่างประเทศ
 • เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

การเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความรู้และเข้าใจถึงค่าปิปในการเทรดฟอเรกซ์ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถใช้ความเข้าใจและข้อมูลนั้นในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเทรด

แนวโน้มของปิปในการเทรดฟอเร็กซ์ในระยะยาว

แนวโน้มของปิปในการเทรดฟอเร็กซ์ในระยะยาว เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญสำหรับนักเทรดฟอเร็กซ์ที่ต้องการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของค่าปิปในตลาดฟอเร็กซ์ในระยะเวลายาวนาน การทราบแนวโน้มของปิปในระยะยาวจะช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนกลยุทธ์การเทรดและการเลือกตัวเลือกการเปิด-ปิด สร้างกำไรในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการวิเคราะห์แนวโน้มของปิปในการเทรดฟอเร็กซ์ในระยะยาว ตัวแทนจำหน่ายและผู้เชี่ยวชาญในตลาดฟอเร็กซ์จะใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งอาจประกอบด้วยการวิเคราะห์กราฟราคา ค่าเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิค เช่น ช่วงเวลาของยอดคำสั่งซื้อ-ขาย หรือแม้แต่การใช้ค่าเฉลี่ยแนวโน้มเทียนมากกว่าหนึ่งระดับเวลาเพื่อถือว่าปิปมีแนวโน้มทางความหมุนเวียนในตลาดเทรดฟอเร็กซ์

ตัวแปรทางเทคนิค คำอธิบาย
เทรนด์ไลน์ เส้นที่วาดขึ้นบนกราฟเพื่อแสดงแนวโน้มของปิป
ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน ระดับราคาที่มีแนวโน้มช่วยกำหนดสภาวะตลาดปัจจุบันและอนาคต
ความผันผวนในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของปิปในระยะเวลาที่ยาวนาน

การรับรู้และวิเคราะห์แนวโน้มของปิปในการเทรดฟอเร็กซ์ในระยะยาวจะช่วยให้นักเทรดสามารถทำความเข้าใจถึงรูปแบบและลักษณะของตลาด รวมถึงการระบุแนวโน้มในการเปิด-ปิดตำแหน่งการเทรด โดยถ้ามีการระบุถึงแนวโน้มของปิปในระยะยาว นักเทรดสามารถวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและซื้อขายที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

วิธีใช้ปิปในกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์

การเทรดฟอเร็กซ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสามารถใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ได้หลากหลายเพื่อทำกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ๆ ทั่วโลก หนึ่งในกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันคือการใช้ปิป

เพื่อที่จะเข้าใจความหมายของปิปในหมายความของการเทรดฟอเร็กซ์ สามารถอธิบายได้ว่า ปิปเป็นการเปลี่ยนแปลงราคาสกุลเงินเล็กน้อยที่สุดที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งสามารถใช้ในการหากำไรโดยการซื้อเมื่อราคาลดลงและขายเมื่อราคาขึ้น หรือขายเมื่อราคาลดลงและซื้อเมื่อราคาขึ้น

เพื่อให้ปิปดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เทรดเดอร์ควรใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อจับตามโอกาสในการเปลี่ยนแปลงราคาสกุลเงิน นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ทางการเทรดนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

วิธีการใช้ปิปในกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์จะขึ้นอยู่กับลักษณะของตลาดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาอย่างละเอียด ทำให้การเลือกใช้ปิปนั้นควรใช้ให้เหมาะสมกับแผนการเทรดและลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดนั้น ๆ

เพื่อให้ปิปมีผลสำเร็จในกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ ควรใช้สำแดงเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรดและรักษาการเทรดในระยะยาวได้

คอร์สเรียนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปิปในการเทรดฟอเร็กซ์

คอร์สเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับปิปในการเทรดฟอเร็กซ์ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเทรดทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ปิปในการเทรดฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพ

ในคอร์สเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้ปิปในการระบายกำไรและขาดทุนเพื่อสร้างกำไรสุทธิในการเทรดฟอเร็กซ์ คุณจะได้รู้ว่าการใช้ปิปช่วยให้คุณสามารถปรับการเทรดของคุณให้เหมาะกับสภาวะตลาดและสภาพการเทรดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในคอร์สนี้จะศึกษาเทคนิคการใช้ปิปในการตัดสินใจเข้าออกสถานะตลาด เรียนรู้การเลือกค่าสูงสุดและต่ำสุดของปิปที่เหมาะสมกับกองทุนของคุณ และเรียนรู้วิธีการตั้งค่าและใช้ปิปในแต่ละอินดิเคเตอร์เพื่อให้คุณสามารถเห็นโอกาสการเทรดที่เหมาะสมโดยทันที

ร่วมคอร์สเรียนนี้และเตรียมพร้อมที่จะเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปิปในการเทรดฟอเร็กซ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดของคุณ และเพิ่มกำไรในการเทรดฟอเร็กซ์ของคุณ

คำถาม-คำตอบ

ปิปในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

ปิปในการเทรดฟอเร็กซ์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำที่ยอมรับได้ในการซื้อขายสกุลเงินต่างๆ เป็นสกุลเงินอื่นๆ ปิปมักถูกนับเป็นหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาในการเทรดฟอเร็กซ์

ปิปมีความสำคัญอย่างไรในการเทรดฟอเร็กซ์?

ปิปมีความสำคัญอย่างมากในการเทรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากเป็นหน่วยการวัดการเปลี่ยนแปลงราคา ปิปจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ

การคำนวณปิปมีวิธีอย่างไร?

การคำนวณปิปในการเทรดฟอเร็กซ์สามารถทำได้โดยการหารตัวเลขที่ปรากฎบนเครื่องหมายทศนิยมลงด้วยตัวคูณ 10 เพื่อหาจำนวนปิป ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาทางเทคนิคของคู่สกุลเงิน EUR/USD เปลี่ยนจาก 1.2000 เป็น 1.2005 แสดงว่าราคาของคู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวขึ้น 5 ปิป

ปิปสามารถใช้ในการวิเคราะห์ราคาได้หรือไม่?

ใช่ ปิปสามารถใช้ในการวิเคราะห์ราคาได้ ปิปสามารถช่วยให้ผู้เทรดรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสกุลเงินเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขาย

ปิปในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

ปิปในการเทรดฟอเร็กซ์คือหน่วยวัดของการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมักถูกใช้เพื่อวัดความผันผวนในราคาและเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการวิเคราะห์ตลาด

การคำนวณปิปในการเทรดฟอเร็กซ์ทำอย่างไร?

ปิปในการเทรดฟอเร็กซ์ถูกคำนวณโดยใช้สูตรที่รวมถึงราคาทศนิยม สูตรทั่วไปคือ 1 ปิปเท่ากับ 0.0001 หรือ 1/100 ของหน่วยกำลังสองของคู่สกุลเงินที่เทรด เช่นถ้าคู่สกุลเงินที่เราเทรดคือ USD/JPY ที่มีราคาปัจจุบันเท่ากับ 108.50 แล้วการเปลี่ยนแปลง 1 ปิปในคู่สกุลเงินนี้คือการเปลี่ยนแปลงในราคาเท่ากับ 0.01 หรือ 108.51

วิดีโอ

Forex 101 👉 สอนตั้งแต่พื้นฐานจนเทรดเป็น (มือใหม่หัดเทรด Forex)

Lot Forex คืออะไร ? – การเงินวันละคำ EP. 7